• ۱۸ تیر ۱۴۰۲
  • اخبار و اطلاع رسانی

سمینارهای هفتگی اعضای کانون کاربران تصویربردار فراطیفی

اولین سمینار هفتگی اعضای کانون کاربران فراطیفی بزودی در هفته های آتی با سخنرانی دکتر احمد درودی، عضو هییت علمی گروه فیزیک دانشگاه زنجان و  سرپرست تیم تحقیقاتی تصویربرداری فراطیفی دانشگاه زنجان برگزار می‌شود.
در این سمینار دکتر احمد درودی  خلاصه ای از تحقیقات انجام شده توسط اعضای تیم تحقیقاتی و نتایج بدست آمده از این تحقیقات را برای شرکت کنندگان در این بخش بازگو خواهد کرد.

برچسب ها:
>