• ۱۸ تیر ۱۴۰۲
  • اخبار و اطلاع رسانی

سمینارهای هفتگی اعضای کانون کاربران تصویربردار فراطیفی

سمینار هفتگی اعضای کانون کاربران فراطیفی بزودی در هفته های آتی با سارا الماسی عضو تیم تحقیقاتی تصویربرداری فراطیفی دانشگاه زنجان برگزار می‌شود.
در این سمینار خانم سارا الماسی خلاصه ای از تحقیقات انجام شده بر روی برگ گیاهان را بیان می‌کند.

برچسب ها:
>